Kính chào quý khách !

 Công ty Ngân Khang đổi địa chỉ giao dịch về : 212/92, Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú,TP.HCM và thông tin xuất hoá đơn GTGT của công ty vẫn ở địa chỉ : 405, Điện Biên phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM cho đến khi có thông báo mới. 

 Xin cảm ơn.