Bổ gan, thận, não, khí huyết

Bổ gan, thận, não, khí huyết